Samurdhi Head Officers

 Telephone Number

+94 718142408

c.d.kodikara

Mrs. C.D. Kodikara
Samurdhi Head Office Manager

 

 

 

  Information of Samurdhi Development Officer (Samurdhi Head Office) 

   Officer Name Designation Telephone No.
  Mrs.N.L.K.Kumari Manager(Maha Sangam)  0771543067
  Mrs.G.L.A.K.Priyangani Manager(Maha Sangam)  0771678172
  Mrs.M.M.Sunethra manager(Project)  0717169099
  Mr.C.S.Vidanage Senior Cordinator officer  0714455185
  Mr.K.B.Karunathilaka Senior Cordinator officer  0718144998
  Mrs.P.P.N.Kariyawasam  Cordinator officer  0712508720
  Mr.K.A.D.P.chaminda Samurdhi Development Officer  0711846435
  Mr.P.G. Sarath Samurdhi Development Officer  0718214151
  Mrs.B.A.A.Abeysekara Samurdhi Development Officer  0770177224
  Mrs.S.M.Gammuduwatta Samurdhi Development Officer  0773651285
  Mr.K.V.P.N.chandana Samurdhi Development Officer  0717340657
  Mr.H.K.G.S.Gunasekara Samurdhi Development Officer  0777151210
  Mrs.O.M.W.Padmini Samurdhi Development Officer  0773042493
  Mrs.G.G.Roshani Management Assistant  0718010326
  Mr.M.V.A.Santha Management Assistant  0764245122

Samurdhi Officers  – Labuduwa

Telephone Number

  +94 771175412

g dumy

Mrs. B.J.A.Swarnalatha
Samurdhi Manager

 

 

 

Information of Samurdhi Development Officer (field) 

GN Division   Samurdhi Development officer Name Telephone no
Zone Assistant   L.U.S.K.Jayathilaka 0779827938
Kurunda kanda   Mr.J.I.Kannangara  0718051267
Hiriburagama   Mr.J.H.A.S.Abeyrathna  0722061250
Kapuhempala   Mr.H.K.R.Hemantha  0716892831
Abagahawatta   Mrs.P.V.Ganalatha  0773612839
Karanvila   Mr.P.V.S.Amarasinghe  0777528820
Bokaramullagoda   Mrs.A.L.A.Kusumalatha  0717714092
Godakanda   Mr.A.S.wickramanayaka  0778712084
Paliwathugoda   Mrs.K.G.Malkanthi  0718214069
Kurunda   Mrs.G.A.G.Tharangani  0773676747
Bangalawatta   Mr.P.S.A.J.S.Samaraweera  0713241822
Labuduwa   Mrs.K.G.G.Ranjani  0775099273
Galketiya   Mrs.M.Sudantha  0715893261
Karapitiya   Mrs.D.G.I.Ruwanthi  0718214146
Thotagoda   Mr. T.G.S.M.wijayasiri  0723030690
Navinna   Mrs.G.L.A.Tharangika  0775750411

Information of Samurdhi Development Officer (Bank) 

  Samurdhi Officer Name Telephone No.
  Mrs.I.A. Ranjani  0776072153
  Mrs.S.B.Weeratunga  0773412468
  Mrs. C.Kalansooriya  0755072673
  Mr.G.W.Sooriyarachchi  0776953558
  Mrs. N.G.P.Chandrawathi  0713632731

Samurdhi Officers  – Poddala

Telephone Number

  +94 718234011

g dumy Mrs.H.K.R.D.Kumari

Samurdhi Manager

 

 

 

Information of Samurdhi Development Officer (field) 

GN Division   Samurdhi Development officer Name Telephone no
Zone Assistant   A.G.D.Niroshani 0775320268
Penideniya   Mrs.M.K.M.M.Senavirathna  0775243433
Magadeniya   Mr.K.gunathilaka  0773749692
Mulana(west)   Mrs.A.P.S.Chandralatha  0776743244
Narawala   Mr.H.K.Gunasiri  0715997836
Mulana(East)   Mr.S.Alahakoon  0711382212
Opatha   Mr.P.M.Rohana  0726109807
Panvila   Mr. M.D. Jayawardena  0714299960
Pannamaga   Mrs.G.K.Priyandani  0766132423
Addaragoda   Mr.B.W.M.C.Rathna kumara  0767104839
Walawatta   Mrs.N.W.Madanayaka  0770795788
Baswatta   Mr.R.W.H.S.Wijethilaka  0718361918
Meepawala   Mr.K.Kalansooriya  0777348038
Holuwagoda   Mrs.A.L.P.K.Malkanthi  0775238468
Poddala   Mrs.H,S.Priyangani  0779827442
Uluvitike   Mrs.P.A.P.Chanthani  0712515482

Information of Samurdhi Development Officer (Bank)

Photo Grap  Samurdhi Officer Name Telephone No.
  Mrs.K.C.R.D.K.D.Silva  0717211187
  Mrs. D.G.Pathmini  0718073741
  Mrs. I.H.Wickramanayake      0777113728
  Mrs.U.D. Nisanthi  0771313215
  Mr.K.Rasalingam  0774154570
  K.L.Padmakanthi 0719799346

Samurdhi Officers - Hapugala

Telephone Number

  +94 718241700

b dumy

Mr.E.K.D.Janaka
Samurdhi Manager

 

 

 

Information of Samurdhi Development Officer (field) 

GN Division   Samurdhi Development officer Name Telephone no
Zone Assistant   Mr.H.G.Dayarathna 0774023091
Pelawatta   Mrs.D.L.Hettiarachchi  0712829221
Hapugala   Mrs.K.L.D.U.Dias  0718214133
Abeysundarawatta   Mrs.H.V.K.Dias  0776401562
Kithulampitiya   Mrs.A.A.K.S.Kokilani  0777063882
Kalegana(North)   Mrs.W.G.P.A.Pushpakanthi  0712452570
Niladeniya   Mr.W.K.L.P.P.Kumara  0714428319
Silvagewatta   Mrs.M.Godakanda  0774413214
Thunhiripana   Mrs.S.S.Benthotage  0717376453
Mampitiya   Mr.W.T.T.S.Kumara  0724129363
Kahaduwawatta   Mr. B.S.Sangakkara  0768520208
Beraliyadora   Mr. Aravinda Sirimanna  0712542841
Watareka (East)   Mr.Ravindra Weralavithana  0711275373
Wackwella   Mrs. H.N.Samarawickrama  0713603901
Kalegana(South)   Mrs. M.M.Meththawathi  0722933572

Information of Samurdhi Development Officer (Bank)

  Samurdhi Officer Name Telephone No.
  Mrs.H.G.R.Nilmini  0777069825
  Mr.P.L.L.U.P.Alwis  0713914466
  Mrs.S.P.Muhupputti  0770047910
  Mr.A.K.N.Keerthipala  0769270949
  Mr.S.A.S.Weerasiri  0719861886

News & Events

26
Jun2019
The start of the new year 2020

The start of the new year 2020

                 

Scroll To Top